Mindennapi függőségeink – Új társadalmi projekt a Közelítőn

Nem az a kérdés, miért lesz valakiből drogos, hanem az, hogy miért nem lesz mindenkiből az. Ez a Kubiszyn Viktor Drognaplójában  olvasható kérdés engem is már egy jó ideje foglalkoztat. Mindannyiunk életében lehet olyan fájdalom, félelem, szorongás, fel nem dolgozott trauma, ami miatt kézenfekvő lenne szerekhez, alkoholhoz nyúlni vagy ami valamilyen kényszeres viselkedés (szex-, szerencsejáték, testedzés-függőség, munkaalkoholizmus, stb.) formáját öltené. Mi növeli a rácsúszás veszélyét? Mitől, hogyan alakul ki a függőség? Miként lehet kijönni belőle? Nem csak a drog- és gyógyszerfüggőség, alkoholizmus érdekel, hanem a viselkedési függőségek is.  A tudatos gyermektelenség után újabb társadalmi projektet indítottam ennek a szintén erősen tabusított, mégis nagyon sokakat érintő jelenségnek a feldolgozására, melynek a „Mindennapi függőségeink” munkacímet adtam.

A függőségek témakörét szeretném egy – műfaját tekintve alapvetően – interjúkötetben körbejárni, empátiával, ítélkezésmentesen. Nem szak-, illetve tankönyvben gondolkodom, hanem olyan izgalmas, olvasmányos és reményeim szerint tanulságos kötetben, amit az érintetteken kívül szívesen olvasnak olyanok is, akiknek a téma felkelti az érdeklődését.

Meggyőződésem, hogy a függőségekkel és a függőkkel kapcsolatban is számos téves információ, sztereotip vélekedés, előítélet kering, és övezi stigmatizáció. Jó lenne ezeket eloszlatni és tiszta képet kapni.

Az alábbi témáknak szeretnék mindenképpen utánajárni:

  • Mit jelent a függőség? Mikor beszélünk függőségről? Mitől lehet függővé válni? (Mitől nem?) Miért, mitől, hogyan alakul ki a függőség?
  • Alkoholizmus; szerfüggőség (drogok, gyógyszer) és viselkedési függőségek: (szerencse)játékfüggőség; szex/pornófüggőség; munkaalkoholizmus; sportfüggőség; testmódosítás-függőség, étkezési addikció, stb. Van-e olyan, hogy társfüggőség?
  • Interjúk érintettekkel (aktív és felépülő függőkkel) és hozzátartozókkal, jelenlegi/volt házastárssal, partnerekkel – az anonimitás biztosítása és teljes diszkréció mellett
  • Interjúk szakemberekkel, addiktológusokkal, pszichológusokkal, szociális munkásokkal, segítőkkel
  • Hogy lehet kijönni a függőségből? A felépülés.
  • Mit tehet a környezet? Hogyan segíthetnek a hozzátartozók? Milyen segítséget kapnak a hozzátartozók?
  • A drogok és droghasználók helyzete Magyarországon. Alkohol vs. drogok megítélése.
  • Ki segít a segítőknek? Az ellátórendszer helyzete.
  • Prevenció. Ártalomcsökkentés.

Ehhez a munkához szeretnék, ahogy fentebb írom, érintetteket, érintettek hozzátartozóit, házastársait/partnereit megszólaltatni. Fontosnak tartom az ismeretterjesztést és az edukációt, hogy értsük a függőség kialakulásának okait, működési mechanizmusát, lélektani mozgatórugóit.

Szeretném megmutatni ennek az egyéni vetülete mellett a családi, közösségi, társadalmi kontextusát, érdekel az egyéni, családi, társadalmi felelősségvállalás kérdése is. Célom tehát a téma objektív, minél alaposabb és szélesebb körű, megbélyegzésmentes bemutatása egyéni sorsokon, életutakon keresztül.

Amennyiben szívesen megosztanád velem a történeted, kérlek, írj az info@kozelito.hu-ra. Garantálom a teljes diszkréciót.

Rácz Laura Rebecca